Seminar om helseinformasjon på nett, Sandnes

Helseinformasjon på nett, Sandnes

Hvordan kan vi vite at helseinformasjon på nett er faglig forsvarlig?

Seminaret har som mål å vise hvordan man best kan finne relevant helseinformasjon av god kvalitet på nettet. Nyttig for alle som må finne svar på konkrete helsespørsmål og som i sitt arbeid vil veilede andre i bruk av viktigste kilder vi har tilgang til innen medisin og folkehelse. Målgruppe er ansatte i bibliotek, kommunal helsesektor, barnevern, psykiatri, lærere i helsefag.

Sigrun Espelien Aasen

Foredragsholder Sigrun Espelien Aasen er forskningsbibliotekar ved Helsebiblioteket. Hun har bakgrunn fra folkebibliotek, videregående skolebibliotek, universitet- og høgskolebibliotek innen medisin og helsefag, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret/Folkehelseinstituttet, og har mer enn 20 års erfaring med helseinformasjon. 

 Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell. Disse kildene er tilgjengelig for alle nordmenn, og er en skattkiste for de som ønsker pålitelig informasjon om sykdommer, diagnoser og behandling. 

Seminaret er gratis. Enkel bevertning.

Folkebiblioteket fremmer folkehelse - et samarbeid mellom Sandnes bibliotek, Helsebiblioteket.no og Rogaland fylkeskommune

Kontaktperson