Instruktørkurs Helse og oppvekst

Instruktører har det daglige ansvaret for lærlingene og vil være deres viktigste støttespiller i bedriften. Sammen med faglig leder skal instruktøren sørge for å gi god opplæring og oppfølging. Det er derfor viktig at alle instruktører og faglig ledere er trygge i rollen sin.

Rogaland fylkeskommune tilbyr kurs for alle instruktører og faglig ledere. Kurset består av to moduler:

Modul 1: E-læringskurs

 • Forklaring av begreper og ansvarsområder
 • Intern opplæringsplan
 • Vurdering for læring
 • Halvårsvurdering
 • Lærlingens rettigheter og plikter
 • Lærebedriftens rettigheter og plikter
 • Gjennomføring av fag- eller svenneprøven
 • Innblikk i prøvenemndas arbeid
 • Heving av lærekontrakt
 • Vigobedrift
 • Rapportering

Modul 2: Samling med praktisk arbeid

Målet med kurset er å gi gode verktøy for å kunne følge opp, vurdere og motivere lærlinger. Vi har fokus på praktisk arbeid og deling av erfaringer. I løpet av kurset vil vi blant annet jobbe med:

 • Intern opplæringsplan
 • Mottak av nye lærlinger
 • Vurdering for læring (underveisvurdering)
 • Halvårsvurdering
 • Instruktørrollen
 • Fag-/svenneprøve

Tid og sted:

Dato: 25.04.2019
Tid: 08.30 til 15.30 
Sted:  Park Inn by Radisson Haugesund Airport Hotel
Målgruppe: Instruktører og faglig ledere i utdanningsprogrammet Helse og oppvekstfag

Er du interessert?

Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet under (kurset er gratis). Påmeldingsfristen er 19.04.2019. Det er begrenset antall plasser. 

Påmeldingsfristen er utløpt
Kontaktperson