Instruktørkurs: SS og Naturbruk

Høsten 2018 tilbyr Rogaland fylkeskommune kurs for alle instruktører. Kurset gir instruktører en innføring i hva rollen innebærer, hvordan ta imot lærlinger, veilede og motivere. Kurset består av to moduler:

Modul 1: E-læringskurs

Alle deltakerne vil motta korte leksjoner (5-7 minutter) på epost i forkant av kurset. Det vil ikke ta mer enn ca. 1 time å gjennomføre.Tema vil være:

 • Forklaring av begreper og ansvarsområder
 • Lærlingens rettigheter og plikter
 • Lærebedriftens rettigheter og plikter
 • Heving av lærekontrakt
 • Rapportering
 • Vigobedrift
 • Intern opplæringsplan
 • Halvårsvurdering

Modul 2: Samling med praktisk arbeid

I denne samlingen har vi fokus på praktisk arbeid og deling av erfaringer. Målet med kurset er å gi gode verktøy for å kunne følge opp, vurdere og motivere lærlinger. I løpet av kurset vil vi gå gjennom ulike tema:

 • Jobbe med intern opplæringsplan
 • Mottak av nye lærlinger
 • Vurdering for læring (underveisvurdering)
 • Halvårsvurdering
 • Instruktørrollen
 • Veiledning
 • Fag-/svenneprøve

Målgruppe:

Instruktører (faglig leder). Kurset er kun for selvstendig godkjente lærebedrifter.

Sted:

 Ynglingen Stavanger, kl. 08.00-16.00

Det blir servert enkel lunsj, frukt og kaffe. Kurset er gratis. 

Er du interessert?

Du melder deg på ved å fylle ut påmeldingsskjemaet under. Påmeldingsfristen er 30.september. NB! Det er et begrenset antall plasser. 

Påmeldingsfristen er utløpt
Kontaktperson