Forvaltning av kulturminner – KIK-seminar

Velkommen til høstens KIK-seminar («Kulturminne i kommunen») for ansatte i kommunene. Tema for seminaret er forvaltning av kulturminner - roller, lovverk, prosesser og ansvar.    

Tid: Tirsdag 28. november fra kl. 09.00-15.15
Sted: «Holmeegenes»,  Eiganesveien 64, 4009 Stavanger
Påmeldingsfrist: Tirsdag 22. november. Bruk skjemaet under for å melde deg på. 
Seminaret er gratis og det blir servert enkel lunsj. 

Parkering:

Det er soneparkering i området rundt Holmeegenes. Vi anbefaler å parkere på den store parkeringsplassen mellom Eiganes gravlund og gamle stadion. Dersom noen har spesielle behov er det mulig å kjøre inn på gårdsplassen på anlegget.

Program

09:00-09:30   Registrering og kaffe/frukt

09:30-09:35    Velkommen

09:35-09:45    Roller og ansvar i kulturminneforvaltningen, Kate I. Jellestad Syvertsen, Rogaland fylkeskommune

09:45-10:45    Forvaltning av kulturminner – Plan & Bygningsloven
                      Planhierarkiet – Nyere tids kulturminner, Jan Windsholdt, Rogaland fylkeskommune

Planhierarkiet – Automatisk freda kulturminner, Linda Julshamn og Kjersti Dahl, Rogaland fylkeskommune

10:45-11:15    Rogaland sett utenfra (Kari Larsen, RA)

11:15-11:30    Spørsmål

11:30-12:15    Holmeegenes – presentasjon av det freda anlegget med omvisning, Hanne Windsholt, Byantikvaren i Stavanger

12:15-13:00   Lunsj

13:00-13:20    Integrering av kulturminneplan i kommuneplan – prosess og erfaringer, Ingvar Frøyland, Tysvær kommune

13:20-13:40    Forvaltning av freda bygg og kulturmiljø i Rogaland (Øyvind Malmin og Marianne Seim Abrahamsen, Rfk)

13:40-14:00    Planlegging og gjennomføring av arkeologiske registreringer (Anne Mette Haugen, Rfk)

14:00-14:15   Kaffe og beinstrekk

14:15-14:30    Metallsøking i Rogaland – lover og regler, Lars Sørgård Sørensen, Rogaland fylkeskommune

14:30-15:00    Kulturlandskap av nasjonal interesse - «KULA» – presentasjon av kommende prosjekt i Rogaland, Kirsti Vindedal, RA

15:00-15:15   Spørsmål og avslutning

 Last ned presentasjonene fra samlingen

Påmeldingsfristen er gått ut eller seminaret er fullt.
Vis innsendte svar »

 

Kontaktperson