Fagdag kantine og sentraladm 28.02.18

Kantine fagdag 28.02.18

Vi har gleden av å tilby ny fagdag for kantinenettverket i skolekantinene i de videregående skolene, samt sentraladministrasjonen.

Sted for samling: Haugaland videregående skole

 Påmeldingsfrist 23. februar 2018

Fagdag for kantine og sentraladm 28.02.18
Vis innsendte svar »
Kontaktperson