MOR-konferanse: Lære heile livet er sjølve livet

Konferansen er ein del av Sauda og Strand vidaregåande skular si satsing på piloten MOR – ”Motivasjon, opplæring og rettleiing”.

Prosjektet har nasjonale ambisjonar med siktemål om å utvikle overførbare modellar for Livslang læring både som kvalifisering og vidarekvalifisering til arbeidslivet.

Konkrete tiltak skal formast ved involvering og samskaping mellomaktuelle aktørar og instansar knytt til identifiserte behov for kvalifisering.

 Påmelding og program

Målgrupper:

Alle som er optekne av kompetanseutvikling og at læring gjeld heile livet.