Mulighetsrommet for bruk av biogass i Rogaland

Mulighetsrommet for biogass

23. oktober har du mulighet til å lære mer om mulighetsrommet for bruk av biogass i Rogaland. 

Fylkeskommunen og Biogass Konsortium AS har ved hjelp av midler fra Miljødirektoratets Klimasatsordning fått laget en rapport om hvordan fylkeskommunen kan legge til rette for økt bruk av biogass i Rogaland.

Rapporten ble utarbeidet av Carbon Limits våren 2018, og belyser følgende tema:

- Aktuelle markeder og bruksområder for biogass i Rogaland, og hvordan kan fylkeskommunen bidra.

- Hvordan eksisterende infrastruktur, både naturgassnett og rågassnett, kan bidra til å understøtte økt bruk av biogass i fylket.

- Hva produksjon og bruk av biogass i Rogaland har å si for det totalte miljø- og klimaregnskapet.

Mer informasjon og selve rapporten finner du her.

Valentin Vandenbussche og Torleif Haugland fra Carbon Limits vil presentere rapporten for fylkesutvalget 23. oktober.

Innholdet i rapporten bør imidlertid også være interessant for andre. Rogaland fylkeskommune og Klimapartnere Rogaland inviterer derfor politikere, administrasjonen i fylkeskommunen og andre interesserte til en gjennomgang av rapporten tirsdag 23. oktober kl. 09.30-10.45 i møterom E-200 på fylkeshuset, Arkitekt Eckhoffsgate 1.

Lurer du på noe i forbindelse med møtet, ta kontakt med Hilde Uppstad på hilde.uppstad@rogfk.no.

Påmelding innen 22. oktober kl. 15.00.

 

Påmeldingsfristen er dessverre utløpt.
Vis innsendte svar »