Nettverksamling for stedsutvikling

Bymiljø i Sauda sentrum

Rogaland fylkeskommune inviterer i samarbeid med Sauda kommune til nettverksamling i prosjektet "Attraktive tettsteder i distriktene i Rogaland" 12-13. desember i Sauda. Denne gangen retter vi spesielt fokus på hvordan kulturarven og identitet kan spille en rolle i utviklingen av tettstedet. Vi har også ekstra fokus på byrommene.

Målgruppe
Målgruppe for samlingen er pilotkommunene og involverte aktører i tettstedsprosjektet. Også andre distriktskommuner og andre kommuner med mindre tettsteder i Rogaland kan melde seg på. 

Andre interesserte bes ta kontakt med per.anda@rogfk.no før man melder seg på.

Tema
Denne gangen skal vi se nærmere på kulturarv, identitet og muligheter i byrommene.
Vi arrangerer denne gangen nettverksamlingen i Sauda.
Programmet kan lastes ned her (endringer kan forekomme):

Pris
Hver deltaker faktureres en sum som dekker måltider.
Fylkeskommunen dekker leie av lokaler og foredragsholdere.
200 kr pr dag for program pr dag inkluderer lunsj.
350 kr for middag med dessert om kvelden 12.desember 
700 kr for alt sammen

Deltakere som melder seg på nettverksamlingen men ikke møter vil bli fakturert «no-show-fee» for dagpakke, lunsj og eventuelt middag.

Overnatting
Den enkelte som behøver overnatting bestiller og bekoster dette selv.
Fylkeskommunen har fremforhandlet en pris på 790 kr inkludert frokost på Hotell Kløver i Sauda sentrum.
Bestilling sendes til klover@online.no Oppgi at du skal delta på fylkeskommunens arrangement 12-13. desember når du bestiller hotellrom.

Kontaktperson