Trafikksikker kommune Nettverkstreff

Trygg Trafikk og Fylkestrafikksikkerhetsutvalget inviterer til nettverkstreff for dem som er opptatt av Trafikksikker kommune.

Målet er færre skadde barn og unge på skolevei, - et delt ansvar? Vegeier har ansvar for vedlikehold og utbedringer og bygging av veg. Skolene skal gi elevene opplæring og gi råd til foreldre om skoleveien. Bussjåføren bringer og henter. Folkehelse har mål om økt sykkel og gange. Innbyggerne og foreldrene er opptatt av skolevei, samtidig er det de og skolebarna som er brukere av veien.

Både brukere og eiere av vegen har verdifulle erfaringer, kan denne kunnskapen samles og brukes på en god måte?  Og vi belyser de «små» tiltak på veg, kan de gi stor effekt? Hør om blant annet Hjertesone og Trafikkagenten. 

Deltakelsen er gratis. Program vedlegges.