Oppstart av Klimapartnere Rogaland

Oppstart Klimapartnere Rogaland

Er din virksomhet opptatt av klima og miljø? Rogaland fylkeskommune mobiliserer nå virksomheter som ønsker å bruke klima og miljø som ledelsesverktøy.

Klimaledelse og økonomisk bærekraft

Fokus på klima og miljø gir oss en tryggere og mer spennende fremtid. Vi inviterer private og offentlige aktører til samarbeid, slik at vi i fellesskap kan forme den fremtiden vi ønsker. Det er knyttet mange utfordringer til klima og miljø, men disse gir oss samtidig mange muligheter.

Ledere og fageksperter inviteres til lansering av nettverket Klimapartnere Rogaland. I Hordaland, Troms og Agder har private og offentlige klimapartnere oppnådd verdiskapning og reduksjon av klimagassutslipp gjennom deltakelse i nettverket.

Hvorfor bli klimapartner?

  1. Sterk kompetanse på klima- og miljøutfordringer
  2. Forsterket effekt av egen miljøsatsing
  3. Fremtidsrettet næringsliv i front på overgang til lavutslippssamfunnet

Les mer om  Hvem kan bli Klimapartnere?

Påmelding og program

Les mer og meld deg på oppstartsmøtet på  klimapartner.no

Kontaktperson