Regionalt partnerskapsmøte, arbeidsmøte

Partnerskapmøte- Dalane

Rogaland fylkeskommune inviterer til regionale samlinger for partnerskapet. Tema for samlingen er "Program for folkehelsearbeid i kommuner 2017-2027"

Agenda:

Vi påbegynner en dialog i og mellom kommunene for å høre hvilke tiltak/medvirkningsprosesser dere ønsker å moden frem (på tvers av kommunegrensene og/eller internt) med utgangspunktet i utfordringsbilde som kommune har på barn og unge psykisk helse og rus.

Det forutsetter at dere har gjort et forarbeid med oversikt over helsetilstanden. Vi sender ut arbeidsmodellen «Precede- proceed modellen» til L. W. Green som verktøy. Modellen kan gjerne brukes i forkant av møte, gjerne sammen med andre kollega eller i kommunes folkehelsegruppe.  Uavhengig av verktøy, så gis hver kommune/organisasjon 5-10 minutter til å dele deres arbeidsprosess.

Vi ønsker også å vurdere hvilke lokale prosesser vi bør ha for å lage en plan for medvirkning fra målgruppen (0-24 år) i programperioden – lokalt og regionalt. Derfor har vi invitert elever fra ungdommens fylkesting til å delta- for å gi innspill og tips og høre deres synspunkter for programutvikling.

Rogaland fylkeskommunen forventer ikke at kommune skal være klar med tiltak før søknad i begynnelsen av juni med definert tiltak, men en bør vite noe mer rundt hvilke områder kommunen vil prioritere. Og hva det er mulig og samarbeidet om. Så bør det bli en prosess i etterkant av at en er blitt deltaker i prosjektet hvor en går dypere å definere tiltakene, hvor en kobler på forskningsmiljø. 

Velkommen til samling

Påmeldingsfrist: 12. mars.

Lett bevertning.

Kontaktperson