Minor-nettverksmøte for rådg i vo og intro kommune

Tirsdag den 20.11.18 inviterer vi i karrieresenteret til nettverksmøte for rådgivere i voksenopplæring og introprogram i kommuner

PROGRAM:

10.00: Velkommen!

10.05: Informasjon fra Godalen vgs om pilot med Kombinasjon-klasser for minoritetsspråklige. Erfaringer og videreføring/utviding? v/Vigdis Pladsen/Kaia Rekve

10.40: Omvisning på tilbud for minoritetsspråklige.

11.00: Info fra VO angående søkere under og over 25 år, v/Marit Nygård Roth.         

11.30: Lunsj

12.15: Info om ny opplæringsmodell på VO-senter på Bryne vgs. v/Ute Lynghjem

           Fagprøve uten å være i lære? TIP, RM og S&S

13.00: Aktuelle lærefag, hvilke læreløp er mulige i VO.

           Informerer om hvem som har rett til tilbud, og hvilke tilbud som ikke

           anbefales. v/Siri Eidissen

13.45: Info fra Karrieresenter v/Sølvi Waldeland

           oppsummering/spørsmål.

14.00: Vel hjem!

201118: Nettverksmøte for rådg på vo-sentre og int
Kontaktperson