Referansegruppemøte for selvmordsforebygging 24. april

Dominobrikker

Nullvisjon mot selvmord, en selvmordsforebyggende satsning i Rogaland fylkeskommune.

Rogaland fylkeskommune inviterer til det første møte i referansegruppen for selvmordsforebygging i Rogaland.

Program (med forbehold om endring)

Kl. 10.00 Velkommen

  • Presentasjon av deltakerne i arbeidsgruppa Nullvisjon mot selvmord, en selvmordsforebyggende satsning i Rogaland fylkeskommune.
  • Kort presentasjon av deltakerne i referansegruppen, ber om at dere presenterer det arbeidet dere selv eller organisasjonen dere representerer driver. Ca. 5-7 min. PC og prosjektor vil være tilgjengelig i rommet, dersom noen ønsker å bruke det.

Kl. 12.00 Lunsj

  • Vi bruker tiden etter lunsj til å arbeide sammen.

Det selvmordsforebyggende arbeidet i Rogaland fylkeskommune er oppdelt i 3 faser, der målgruppen er ungdom/unge voksne (fase 1) pårørende og ansatte i Rogaland fylkeskommune (fase 2) og andre barn/unge og enslige eldre (fase 3). Tenk på målgruppen når dere jobber med punkt A og B.

 

A)     Det er ønskelig å synliggjøre det arbeidet som gjøres. Er det arbeid du/din organisasjon gjør innen det selvmordsforebyggende feltet som ikke allerede står i handlingsplanen? Skriv dette opp slik at det kan bli ført inn i handlingsplan.

B)     Er det satsningsområder som savnes, eller tiltak du/din organisasjon mener bør styrkes i forhold til de ulike målgruppene?

  • Samarbeid videre fremover

 Kl. 14.30 Avslutning og vel hjem.

 

Filer til nedlasting

 

Fristen for påmelding er dessverre utløpet
Vis innsendte svar »
Kontaktperson