Regionale rektorsamlinger 2018

Velkommen til regionale rektorsamlinger 2018. Målgruppe er rektorer i ungdomsskolen og videregående skole.

Tid og sted

Nord: 18. oktober kl 9:30 – 15:00  Vardafjell videregående skole 

Midt: 24. oktober kl 9:00 – 14:30 Sola videregående skole 

Sør: 25. oktober kl 9:00 – 14:30 Gand videregående skole 

Kaffe og te serveres en halv time før 

Program

Tema for årets regionale rektorsamlinger er  fagfornyelsen som felles lederoppdrag – inkludert refleksjon knyttet til vurderingspraksis i grunnskole og videregående skole. Inger Sofie Hurlen, kompetanse- og utviklingsveileder i region midt innleder om lederoppdraget knyttet til fagfornyelsen, rektorer i grunnskole og videregående vil reflektere i plenum om fagfornyelsen og hvilke muligheter vi ser for  helhet og sammenheng mellom skoleslagene og forbedret vurderingspraksis (to rektorer i hver region er spurt på forhånd). Det blir erfaringsutveksling i grupper. 

Pauser legges inn underveis.  

Påmelding