Regionale samlinger om vurdering

PowerPoint fra foredraget til Lars Helle 

Bakgrunnslitteratur - tips til egen lesing før og etter samling

Bøker: 

Gamlem, S. M (2015): Tilbakemelding for læring og utvikling. Gyldendal Akademisk. 

Helle, L (2017): Å tenke didaktisk. Fagbokforlaget 

Hopfenbeck, T (2014): Strategier for læring. Om selvregulering, vurdering og god undervisning. Universitetsforlaget

Artikkel: 

"Klasseromsvurdering og læring" av Olga Dysthe i Bedre skole nr 4 2018 

Program 

Program for den 20.02.2018 ved Sola Strand Hotel for region 2

Program for den 21.02.2018 ved Quality Hotel Residence Sandnes for region 3

Program for den 22.02.2018 ved Scandic Maritim Hotel Haugesund for region 1 

Kontaktperson