Samling : Minofeltet

Rogaland fylkeskommune inviterer til en første samling hvor minoritetsfeltet er tema gjennom foredrag, erfaringsutveksling og dialog. 

En kompetanseplan for våren 2018 er under utarbeidelse og denne første samlingen vil rette fokus på utenforskap, inkludering og et blikk på utvalgte kommunale tiltak. Målet for samlingen og kompetanseplanen er gode samarbeidsmodeller mellom forvaltningsnivå, en helhetlig tilnærming til integrering og inkludering av innvandrere gjennom tverrsektoriell erfaringsutveksling og økt gjennomføring av utdanningsløp og kvalifisering til arbeid gjennom fagbrev- og eller studiekompetanse. 

Målgruppe: Representanter som arbeider med minoritetsfeltet i kommunene

Påmeldingsfrist: Onsdag 6. desember 2017. 

NB: Vær rask, begrenset antall plasser!

Bruk påmeldingsskjema nederst. Ingen kursavgift. Det blir servert lunsj.

Agenda for samlingen

 • Utenforskap - Gunhild Solem : «Utenforskap og inkludering»
  Gunhild Solem, mobbeombud i Rogaland fylkeskommune har innlegg om utenforskap og inkludering. Erfaringsutveksling i grupper, plenum.
   
 • Kommunale tiltak og prosjekter : Gjesdal kommune
  Karin Dokken Austvik, prosjektleder for «Framtidsretta integrering og inkludering»
   
 • Leol Mekonen : «Kulturkompetanse og interkulturell kommunikasjon»
  «Interkulturell kommunikasjon - Hva trengs for å takle kommunikasjonsutfordringer i møte med språklige og etniske minoriteter?»

Last ned  program som pdf.

Påmeldingsskjema

Påmelingsfristen er utløpt eller kurset er fulltegnet
Vis innsendte svar »
Kontaktperson