Seminar på Haugalandet 2018

Rogaland fylkeskommune inviterer ordførere, rådmenn og kommuneplanleggere på Haugalandet til møte om areal- og transportutvikling i regionen. 

Hensikten med seminaret er å orientere om virkningen av  Kommunal- og moderniseringsdepartementet sitt vedtak, og drøfte videre samarbeid om oppfølging av regionalplan, handlingsprogram, transportpakke(r) med mer. 

Last ned program her 
Last ned presentasjoner fra seminaret
Påmelding finner du her
Påmeldingsfristen er ute eller konferansen er fulltegnet.
Vis innsendte svar »
Kontaktperson