Dette skjer i fylkeskommunen uke 17

Dette skjer i fylkeskommunen uke 17

Mandag starter fylkesordføreren dagen på sykkelsetet sammen med ordførerne i Sola og Randaberg. På tirsdag er det fylkesting. 

Fylkesordførerens kalender

Mandag 23. april
Kl 07.30 - Pressemarkering Sykle til jobben, Sykkelstamveien Forus
Interne møter
Kl 12.00 - Eiermøte Kolumbus, Kolumbus
Kl 19.00 - Middag med besøkende fra Leipzig i anledning Triangulum
 
Tirsdag 24. april
Kl 09.00 - Møte i fylkestinget, Atlantic hotel
 
Onsdag 25. april
Kl 09.00 - Hilsen til IOR Norway 2018, UiS
Kl 10.30 - Kontaktmøte Eigersund kommune, SVV
Kl 13.00 - Kontaktmøte Klepp kommune, SVV
Kl 16.00 - Møte med Lund kommune ang. FV 3, fylkeshuset
 
Torsdag 26. april
Kl 11.00 - Møte med Stortingets transportkomité sammen med Vestlandsrådet, Stortinget
 
Fredag 27. april
Befaring med fylkesutvalget til Hjelmeland

Politiske møter

Tirsdag 17. april
Kl. 09.00 -  Fylkesting, Atlantic hotel

Arrangementer

Fagsamling yrkes- og utdanningsrådgivere Sør-Rogaland
Dato: Torsdag 24. april
Tid: Kl 09.00 - 15.00 
Sted: Vågen videregående skole
Program:
0830 - 0900: Kaffe/te utenfor C308
0900 - 0915: Velkommen
0915 - 1115: Om utdanning.no v/seniorrådgiver og nettredaktør Bjørn Tore Lysnes: Nytt og nyttig – oppdateringer og endringer i tjenestene på utdanning.no.
1115 - 1145: Lunsj i kantine v/gymsal
1145 - 1345: U-say og lærende tankesett v/Elin Svensen; Seniorrådgiver Seksjon for kvalitet, analyse og dimensjonering RFK
- Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning v/ Line Engh  og Gry Bakke; Kompetanse Norge
1345 - 1400: Pause, kaffe og te

1400 - 1500: Info om igangsetting av prosjekt Rådgiverløft i Rogaland (RiR) basert på utviklingsarbeid på egen skole, rådgivning som hele skolens ansvar, arbeidsseminar, målsettinger og evaluering v/YOU-rådgiver Elin Iren Arntsen, Riska ungdomsskole
- Informasjon fra Karrieresenteret

Del denne artikkelen på: