Dette skjer i uke 18

Dette skjer i uke 18

Denne uken deltar fylkesordføreren blant annet på fylkesmesterskapet i helsefag på Jåttå Vgs, åpning av ny gang og sykkelsti på Krossmoen i Eigersund og 100-årsjubileet til Flørli.

Fylkesordførerens kalender

Mandag 30. april
Interne møter
Kl 09.00 Besøk på Bryne vgs
Kl 11.00 Bedriftsbesøk til Akvagroup, Bryne
 
Tirsdag 1. mai
Fri
Onsdag 2. mai
Kl 12.00 Kommunemøte med Utsira, SVV i Haugesund
Kl 15.00 Besøk hos Vardafjell sjukehjem
 
Torsdag 3. mai
Kl 08.00 Fylkesmesterskapet i helsefag, Jåttå
Kl 11.00 Vegåpning gang/sykkelsti på Krossmoen, Eigersund
Kl 15.00 Dialogmøte i regi av Norsk olje og gass, Clarion Hotel, Stavanger
 
Fredag 4. mai
Kl 08.00 Styringsgruppemøte Bypakke Nord-Jæren, Arkivenes hus
Kl 10.00 Forhandlingsmøte Byvekstavtalen, Arkivenes hus
Kl 14.00 Feiring av Flørli 100 år

Politiske møter

Onsdag 2. mai
Kl. 10.00 - Administrasjonsutvalget/lønnsutvalget, Fylkeshuset

Arrangementer

Samling i partnerskap for folkehelse om psykisk helse 
Dato: Onsdag 2. mai
Tid: Kl 09.30 - 15.00 
Sted: Scandic Stavanger City

Vi møtes til partnerskapssamling i flotte lokaler i hotell   Scandic Stavanger City den 2. mai for å løfte psykisk helse som en del av folkehelsearbeidet i Rogaland.

Det kommer innledere fra andre fylker og kommuner for å dele erfaringer. Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger kommer, og vi får høre om ABC-modellen (Act-Belong-Commit).

Noe av bakgrunnen for valg av innledere er Folkehelseinstituttets nylige publisering av folkehelseprofiler. Ifølge   folkehelsebarometeret for Rogaland scorer fylket dårligere enn landsgjennomsnittet på indikatoren skoletrivsel blant 10. klassinger. Basert på dette har vi invitert phd-kandidat Bjørn Hauger fra Re kommune for å dele erfaringer som er relevant for helsefremmende og forebyggende arbeid i blant annet skoler og barnehager.

Påmeldingensfristen har gått ut. 
Seminar om helseinformasjon på nett, Egersund
Dato: Søndag 8. mai
Tid: Kl 12.00 - 14.00 
Sted: Egersund Kulturhus
Seminaret har som mål å vise hvordan man best kan finne relevant helseinformasjon av god kvalitet på nettet. Nyttig for alle som må finne svar på konkrete helsespørsmål og som i sitt arbeid vil veilede andre i bruk av viktigste kilder vi har tilgang til innen medisin og folkehelse. Målgruppe er ansatte i bibliotek, kommunal helsesektor, barnevern, psykiatri, lærere i helsefag.

Foredragsholder Sigrun Espelien Aasen er forskningsbibliotekar ved Helsebiblioteket. Hun har bakgrunn fra folkebibliotek, videregående skolebibliotek, universitet- og høgskolebibliotek innen medisin og helsefag, Helsedirektoratet og Kunnskapssenteret/Folkehelseinstituttet, og har mer enn 20 års erfaring med helseinformasjon. 

  Helsebiblioteket.no gir gratis tilgang til fagprosedyrer, oppslagsverk, databaser, tidsskrifter og andre kunnskapsressurser for helsepersonell. Disse kildene er tilgjengelig for alle nordmenn, og er en skattkiste for de som ønsker pålitelig informasjon om sykdommer, diagnoser og behandling. 

Seminaret er gratis. Enkel bevertning.

Del denne artikkelen på: