Dette skjer i uke 24

Dette skjer i uke 24

På tirsdag og onsdag er det fylkesting. I fylkestinget på tirsdag deles årets kulturpris ut. Det skjer kl 11.30. 

Dette er noen av sakene som skal behandles: Forsøk med differensiert skoledag, Vassøy bro, Høgsfjordsambandet - konsesjonssøknad - Lavik-Oanes, høringsuttalelser knyttet til regionrefom vei, bussveien og tilrettelegging for konvertering til bybane, og økonomiplan 2019-2022 - økonomiske mål og prioriteringer. 

Fylkesordførerens kalender

Mandag 11. juni
Interne møter
 
Tirsdag 12. juni
Kl 09.00 Fylkestingsmøte, Hotel Atlantic
 
Onsdag 13. juni
Kl 09.00 Fylkestingsmøte, Hotel Atlantic
Kl 14.30 Representantskapsmøte Stavanger Konserthus IKS, Stavanger rådhus, (dersom møtet i FT er avsluttet)
Kl 16.00 Møte med Hjelmeland komune om Helgøy, fylkeshuset
 
Torsdag 14. juni
Kl 08.30 Møte representanter fra New Zealand og Australia som besøker Blue Planet, Måltidets hus
Kl 09.30 Regionalplan for Dalane: Styringsgruppa, fylkeshuset
Kl 11.30 Styringsgruppemøte Bypakke Nord-Jæren, fylkeshuset
Kl 16.00 Forhandlingsutvalget, byvekstavtalen Nord-Jæren
Kl 18.00 Middag med delegasjonene fra New Zealand og Australia
 
Fredag 15. juni
Kl 09.00 Styringsgruppen for Regionalplan Jæren og Felles referansegruppe for Bypakke Nord-Jæren, fylkeshuset
Kl 12.00 Møte med Heimevernet, fylkeshuse

Politiske møter

Tirsdag 12. juni
Kl. 09.00  Fylkestinget, Hotel Atlantic, Stavanger.
Dette er noen av sakene fylkestinget skal behandle: Forsøk med differensiert skoledag, Vassøy bro, Høgsfjordsambandet - konsesjonssøknad - Lavik-Oanes, høringsuttalelser knyttet til regionrefom vei, bussveien og tilrettelegging for konvertering til bybane, og økonomiplan 2019-2022 - økonomiske mål og prioriteringer.

Onsdag 13. juni 
Kl. 09.00  Fylkestinget, Hotel Atlantic, Stavanger. Dag to av fylkestinget.

Møtet i fylkestinget overføres direkte på Rogaland fylkeskommunes nett-tv: 
 https://rogfk.kommunetv.no/no/broadcast/12
 http://www.rogfk.no/Politikk/Fylkestinget-nett-TV

Arrangementer

KIK-seminar våren 2018
 
Velkommen til vårens KIK-seminar («Kulturminne i kommunen») for ansatte i kommunene. Tema: "Kulturhistorien i landskapet"
Dato: Onsdag 13. juni
Tid: 09.30-15.30
Sted: Natvigs Minde, Engøyholmen kystkultursenter, Stavanger
Link til mer informasjon:  http://www.rogfk.no/Arrangementer/KIK-seminar-vaaren-2018

Del denne artikkelen på: