Dette skjer i uke 26

Dette skjer i uke 26

Det nærmer seg sommerferie, men først skal fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal blant annet dele ut kulturstipend. Det skjer tirsdag 26. juni.

Fylkesordførerens kalender

Mandag 25. juni
Interne møter
Kl 10.00 Møte om Avaldsnes, fylkeshuset
Kl 12.00 Møte med UDs ambassadørtur, Strandhuset på Ølberg
Kl 14.00 Generalforsamling Blue Planet, Måltidets hus
Kl 15.00 Møte med Tour de Fjords, fylkeshuset
 
Tirsdag 26. juni
Kl 08.30 Møte med Ungt Entrepenørskap, Rogaland, fylkeshuset
Kl 09.00 Møte med Nye veier, fylkeshuset
Kl 13.00 Utdeling kulturstipend, fylkeshuset
 
Onsdag 27. juni – 29. juli: Sommerferie

Politiske møter

Fredag 29. juni
Kl. 10.00  Inntak snemnda, fylkeshuset

Arrangementer

Invitasjon til utdeling av kulturstipend
 
Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal har den glede av å inviterer til en markering for årets stipend mottakere. 
Dato: 26. juni
Tid: 13.00-14.30
Sted: Fylkeshuset
Det deles ut sju større stipend innenfor kulturfeltene idrett, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst. 
Velkommen!

Hvordan kan vi vite at helseinformasjon på nett er faglig forsvarlig?

Seminaret har som mål å vise hvordan man best kan finne relevant helseinformasjon av god kvalitet på nettet. Nyttig for alle som må finne svar på konkrete helsespørsmål og som i sitt arbeid vil veilede andre i bruk av viktigste kilder vi har tilgang til innen medisin og folkehelse. Målgruppe er ansatte i bibliotek, kommunal helsesektor, barnevern, psykiatri, lærere i helsefag.

Dato: 29. juni
Tid: 12.00-14.00
Sted: Sandnes bibliotek
Mer informasjon:  http://www.rogfk.no/Arrangementer/Helseinformasjon-paa-nett-Sandnes

Del denne artikkelen på: