Dette skjer i uke 37

Logo Rogaland fylkeskommune

Fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal skal denne uken delta på politisk dialogmøte for Bypakke Nord-Jæren og være med å feire at Stavanger konserthus er 5 år. I tillegg skal hun ha møter med blant annet Validé, Regionalråd Dalane, TV-aksjonen og styringsgruppen for Regionalplan Jæren. 

Fylkesordførerens kalender

Mandag 11. september
Interne møter, fylkeshuset
Kl 11.30  Lunsjmøte inkubatorbedrift, Validé

Tirsdag 12. september
Kl 10.00  Møte med Regionråd Dalane, fylkeshuset

Onsdag 13. september
Kl 09.30  Oppfølgingsmøte med mobbeombudet og elev- og lærlingeombudet
Kl 11.45  Foredrag for Landslaget for offentlige pensjonister, Sandnes og Jæren i Frøyland/Orstad kyrkje
Kl 14.00  Toppmøte med fylkesmannen, Statens hus
Kl 18.00  Politisk dialogmøte Bypakke Nord-Jæren

Torsdag 14. september
Kl 09.30  Kontraktsignering, fylkeshuset
Kl 10.00  Møte om TV-aksjonen
Kl 13.00  Ryfylkefondet, fylkeshuset
Kl 18.00  Mottakelse og konsert, Stavanger konserthus 5 år

Fredag 15. september
Kl 10.00  Eiergruppemøte Triangulum, Stavanger rådhus
Kl 12.30  Styringsgruppemøte Regionalplan Jæren, fylkeshuset

Del denne artikkelen på: