Dette skjer i uke 37

Rogaland fylkeskommune logo

Denne uken skal fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal blant annet møte samferdselsminister Jon Georg Dale for å diskutere byvekstavtalen for Nord-Jæren. Hun skal også delta på Årskonferanse for Regionalt Forskningsfond og være med på markeringen av Aftenbladet 125 år.

Fylkesordførerens kalender

Mandag 10. september
Kl 10.00  Møte samferdselsminister Jon Georg Dale ang. byvekstavtalen, bompengeinnkreving på Nord-Jæren, Oslo

Tirsdag 11. september
Kl 09.00  Kontaktmøte med Sola kommune i regi av SVV, Vegkontoret i Stavanger
Kl 12.30  Årskonferanse Regionalt Forskningsfond, Sola Strand Hotell

Onsdag 12. september
Kl 09.00  Årskonferanse Regionalt Forskningsfond, Sola Strand Hotell, inkl. styremøte
Kl 17.00  Konferanse om el-båten TrAM, Stavanger 

Torsdag 13. september
Kl 08.30  Møte med Bjerkreim kommune om Røysland industripark
Kl 10.00  Jernbaneforum Sør, Thon Hotel Maritim
Kl 19.00  Aftenbladet 125 år

Politiske møter

Det er ingen politiske møter denne uken.

Arrangementer

Mandag 10. september
Kl 09.00   Seminar om fiske- og vassdragsforvaltning, Hotell Residence, Sandnes

Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune invitere kommuner, sektormyndigheter, vannregionutvalg, interesseorganisasjoner og grunneier, samt andre interesserte til seminar om fiske- og vassdragsforvaltning.

Tirsdag 11. september
Kl 11.30   Årskonferanse for Regionale Forskningsfond 2018, Sola Strand Hotel

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og Forskingsrådets administrerende direktør John-Arne Røttingen kommer, sammen med flere fylkesordførere, sentrale personer i forskningsmiljø og samarbeidspartnere til de regionale forskingsfondene.

Onsdag 12. september
Kl 12.00   Seminar om helseinformasjon på nett, Haugesund, Gamle Slakthuset, Strandgata 70, Haugesund

Seminaret har som mål å vise hvordan man best kan finne relevant helseinformasjon av god kvalitet på nettet.

Se oversikten over  kommende arrangementer.

Del denne artikkelen på: