Dette skjer i veke 24

Rogaland fylkeskommune logo

Denne veka skal fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal lede fylketinget som går over to dagar, der ho mellom anna skal dele ut årets Kulturpris.

Fylkesordføraren sin kalender

Måndag 10. juni
2. pinsedag

Tysdag 11. juni
Kl 13.00  Møte i fylkestinget, Hotel Atlantic

Onsdag 12. juni
Kl 09.00  Møte i fylkestinget, Hotel Atlantic
Avslutting for fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, Statens hus

Torsdag 13. juni
Interne møte
Kl 11.00  Styringsgruppemøte Regional planstrategi, fylkeshuset

Fredag 14. juni
Kl 10.00  Fylkesordførarkollegiet, møte i regi av KS, KS-huset i Oslo

Politiske møter

Tysdag 11. juni
Kl 13.00   Fylkestinget, dag 1, Hotel Atlantic

Onsdag 12. juni
Kl 09.00   Fylkestinget, dag 2, Hotel Atlantic

Viktige saker som skal bli behandla i fylkestinget er mellom anna:

  • Regionalplan for Jæren 2050 - fase 1 - sluttbehandling
  • Regionalplan for samordnet arealbruk og transport i Dalane
  • Regional jordvernstrategi for matfylket Rogaland
  • Regionalplan for klimatilpasning i Rogaland - fastsetting av planprogram
  • Matsatsing - strategi

Kulturprisen 2019 vert delt ut onsdag ca kl 11.30.

Del denne artikkelen på: