Dette skjer uke 7

Dette skjer uke 7

Her er denne ukes kalender.

Fylkesordførerens kalender

Mandag 13. februar.
Interne møter
Kl 13.00 Mekling om Øglændkvartalet, hos fylkesmannen
Kl 15.15 Møte om biogass med Lyse og IVAR, fylkeshuset
 
Tirsdag 14. februar.
Kl 08.30 Formøte Bymiljøavtaleforhandlinger
Kl 11.30 Strategikonferanse, KS, Quality Airport Hotel
 
Onsdag 15. februar.
Kl 08.30 Strategikonferanse, KS, Quality Airport Hotel,
Fylkesmøte
 
Torsdag 16. februar.
Kl 09.00 Utbyggingspakke Jæren - politisk styringsgruppe
Kl 11.30 Oppstart UNG-prosjektet, Rosenkildehuset
Kl 14.00 Styremøte Validé, Måltidets hus
 
Fredag 17. februar.
Kl 09.00 Møte med Jernbanedirektoratet, fylkeshuset
Kl 10.00 Ryfylkefondet
Kl 12.30 Planlegging av konferanse om utenforskap og omstilling, NHO Rogaland

Politiske møter

Tirsdag 14. februar
 Kl. 10.00 Styret i Tannhelse Rogaland FKF

Arrangementer

Høringskonferanse Friluftsliv og Naturforvaltning 
Dato: 14. februar
Tid: 09.30-12.00
Sted: Scandic Stavanger Park

I forbindelse med høringen av Regionalplan for Friluftsliv og Naturforvaltning ønsker Rogaland fylkeskommune å invitere alle interesserte til en høringskonferanse, for å presentere planens innhold og handlingsplan.

Les mer:  http://www.rogfk.no/Arrangementer/HOERINGSKONFERANSE

Fagdag for kantinenettverket
Dato: 15. februar
Tid: 09.15-15.30
Sted: Gand vgs

Vi har gleden av å tilby ny fagdag for kantinenettverket i skolekantinene i de videregående skolene, samt sentraladministrasjonen.

Les mer:  http://www.rogfk.no/Arrangementer/Fagdag-for-kantinenettverk-15.02.17

Webløft i Rogaland
Dato: 16. februar
Tid: 10.00-14.00
Sted: Fylkeshuset

Nettverkssamling for bibliotekansatte i Rogaland som har webløft-hjemmeside eller som vurderer på å opprette en webløft-side for sitt bibliotek.

Les mer:  http://www.rogfk.no/Arrangementer/Webloeft-i-Rogaland

Del denne artikkelen på: