Kommunikasjonssjef

Person går foran kart

Vi ser etter ny kommunikasjonssjef som skal ha det faglige og strategiske ansvaret for fylkeskommunens kommunikasjon eksternt og internt og er en del av fylkesrådmannens ledergruppe.

Vi ønsker å komme i kontakt med kandidater som ser mulighetene ulike kommunikasjonsplattformer gir, som har et strategisk blikk og som kan være en inspirerende leder for avdelingen. Det er viktig at en forstår samspillet mellom politisk og administrativ ledelse og kan være en aktiv og engasjert medspiller på alle nivåer. 

Aktuelle kandidater må ha høyere utdannelse, solid kommunikasjonsfaglig forståelse og erfaring, samt ledererfaring. Kommunikasjonssjefen har ansvaret for en avdeling med tre medarbeidere.

Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere, med nær 4.000 ansatte.

Fylkeskommunens verdier er:

  • vi er åpne
  • vi er kompetente
  • vi viser respekt

Det har blitt utformet fem kommunikasjonsmål. Fylkeskommunen skal:

  • Være lettere å forstå- Være synlig
  • Legge til rette for dialog og økt selvbetjening
  • Gjøre medarbeiderne til gode ambassadører
  • Dele kunnskap, kompetanse og erfaringer internt og eksternt

Søknadsfrist: 23. mars 2018

Mer informasjon om stillingen kan rettes til NGS Global Norway ved:

Interessenter kan registrere seg på www.ngs-global.no

All informasjon blir behandlet strengt konfidensielt. Ingen informasjon blir videreformidlet til Rogaland fylkeskommune før det er klarert med kandidaten. Ved søknadsfristens utløp må interessenter ha valgt om de ønsker å være kandidat eller ikke.

Del denne artikkelen på: