Organisasjonen

Fylkesadministrasjonen er ledet av fylkesrådmannen og hans ledergruppe.

Administrasjonen er delt opp i flere avdelinger. I tillegg består fylkeskommunen av de videregående skolene og det fylkeskommunale foretaket Tannhelse Rogaland.

Administrasjonen har ansvaret for drift av fylkeskommunen. Vi forbereder saker for de politiske organene og setter i verk politiske vedtak.

Administrasjonsavdelinger i fylkeskommunen:

Kulturavdelingen
Næringsavdelingen
Opplæringsavdelingen
Regionalplanavdelingen
Samferdselsavdelingen
Stabsavdelinger

Ansattsøk

Søk etter ansatte i sentraladministrasjonen