Høringsuttalelser til planprogram - klimatilpasning

Geiter på Gitlaberget i Gjesdal _ Foto Reidun S. Skjørestad

Geiter på Gitlaberget i Gjesdal. Foto Reidun S. Skjørestad

Det er kommet inn 19 høringsuttalelser til planprogrammet til Regionalplan for klimatilpasning. 

Høringsuttalelsene kan du lese under. 

Videre milepæler for behandlingen av planprogrammet: 

- Møte i prosjekt - og referansegruppe den 26. april

- Møte i styringsgruppa den 2. mai

- Vedtak i Fylkestinget 11-12. juni. 

Del denne artikkelen på: