Regionale planer og strategier

I menyen til venstre finner du våre regionale planer og strategier inndelt etter tema.  Du kan også søke etter planer og strategier her.

Hva er en regional plan?

Regionale planer beskriver prioriteringer og valg for utvikling i regionen. Planene har et langsiktig perspektiv, og hver plan har mål, strategier og tiltak. 

Regionale planer skal fungere som nyttige styringsverktøy for både kommuner, fylkeskommunen, statlige etater og ulike interessegrupper. Planene skal revideres hvert 4. år og ha et årlig handlingsprogram.

Planprosessen – hvordan lages en regional plan?

Planprosess

Arbeidet starter med et planprogram, som beskriver hva planen skal handle om og hvordan planarbeidet skal gjennomføres. 

Regional planlegging handler om samarbeid

Regional planlegging skal bidra til fysisk, miljømessig, økonomisk og sosial utvikling i fylket.

Både regional planstrategi og regionale planer blir laget i samarbeid med stat, fylke, kommuner og ulike organisasjoner. I dette samarbeidet defineres hvilke utfordringer og oppgaver som kan løses best på et regionalt nivå. Det er viktig at arbeidet med regionale plener er forankret politisk og administrativt i både stat, fylke og kommune.