Regionalplan for næringsutvikling

Vedtatt

Regionalplan for næringsutvikling er en tiårig plan som skal bidra til å legge forholdene til rette for at næringslivet kan vokse og utvikle seg i alle deler av fylket også i fremtiden.
Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011 - 2020.pdf

Rogaland har i dag et allsidig og dynamisk næringsliv, konkurransedyktig og med et høyt teknologisk nivå. Eksportrettet industri og konkurranseutsatte virksomheter finnes i hele fylket, og næringslivet har vist god evne til omstilling gjennom ulike perioder.

Også i fremtiden vil Rogaland være et av landets viktigste industrifylker. Rogaland preges videre av å være sentrum for olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel. 
Rogaland har gode klimatiske forhold, tradisjoner og et fagmiljø som gjør fylket til et av landets fremste landbruks og matfylker. Samtidig preges fylket av interne forskjeller, mellom sentrum og periferi og kyst og innland.

Regionalplan for næringsutvikling er en tiårig plan som skal bidra til å legge forholdene til rette for at næringslivet kan vokse og utvikle seg i alle deler av fylket også i fremtiden.

Fylkestinget i Rogaland vedtok Regionalplan for næringsutvikling 2011-2020 på fylkestinget 7. juni 2011. 
Regionalplan for næringsutvikling Rogaland 2011 - 2020.pdf

Kontaktperson
Elisabeth Faret, Næringssjef i Rogaland fylkeskommune
elisabeth.faret@rogfk.no
Tlf: 51 51 69 20
Mobil: 95003339 

Del denne artikkelen på: