Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017

Vedtatt

Formålet med planen er å synliggjøre folkehelse som et regionalt- og lokalpolitisk satsingsområde. Planen skal være et verktøy for målrettet og strukturert folkehelsearbeid i Rogaland. Planen beskriver hvor vi står i dag, samt forslag til mål og strategier fremover.

Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017 (pdf) ble vedtatt i Fylkestinget 11.desember 2012 og uttrykker den langsiktige folkehelsepolitikken i fylket for den neste fire års perioden. Videre ble budsjett og tiltak for 2013 behandlet i Fylkesutvalget 12.mars.

Visjonen

Helse i alt vi gjør - sammen utvikler vi ett godt Rogaland.

Innsatsen rettes mot tre ulike områder:

  • Aktive og trygge lokalsamfunn, samfunns- og arealplanlegging
  • Støttende miljø for psykisk helse
  • Sunne levevaner

Hvordan planen er lage

Kunnskapsgrunnlaget bak planen er blitt utarbeidet i samarbeid og gjennom medvirkning fra deltakere fra partnerskap for folkehelse i Rogaland, fra frivillige organisasjoner, høyskoler, universitet og forskningsmiljøer.

En regional plan erstatter etter plan- og bygningsloven de gamle fylkesplanene, og den er en felles førende plan for Rogaland fylkeskommune, fylkesmannen i Rogaland, kommunene, frivillige organisasjoner og regionale aktører. I årlige handlingsprogram beskrives delmål, tiltak, rolle- og oppgavefordeling mellom de ulike aktørene.

Mer informasjon om planen og det regionale folkehelsearbeidet finner du på vår  Wiki for folkehelse i Rogaland (åpner nytt vindu).

Del denne artikkelen på: