Fylkesutvalg

Fylkesutvalget er fylkestingets arbeidsutvalg. Medlemmene velges blant fylkestingets medlemmer.

Fylkesutvalget har 15 representanter. Sammensetningen i perioden 2015 - 2019 er slik:

Arbeiderpartiet (Ap), 4 medlemmer:

 

 

Marianne Chesak
e-post: marianne.chesak@rogfk.no
telefon: 905 69 001

Marianne Chesak, Ap, fylkesvaraordfører

 

 

Inghild Vanglo
e-post: Inghild.vanglo@gmail.com
telefon: 474 52 073 

Inghild Vanglo, Ap

 

 

Jarle Nilsen
e-post: jarle.nilsen@haugnett.no
telefon: 920 45 922

Jarle Nilsen, Ap

 

Frode Fjeldsbø
e-post: frode.fjeldsbo@gjesdal.kommune.no
telefon: 980 18 908

 

Frode Fjeldsbø, Ap

 

Høyre (H), 4 medlemmer:

 

 

Janne Johnsen
e-post: janne.johnsen@rogfk.no
telefon: 480 82 646

Janne Johnsen, H

 

 

Elin Schanche
e-post: elin.schanche@rogfk.no
telefon: 952 11 694

Elin Schanche, H

 

 

Aase Simonsen
e-post: aase.simonsen@haugnett.no 
telefon: 415 64 831

Aase Simonsen, H

 

 

Ragnvald Nilsen
e-post: ragnvald.nilsen@lyse.net
telefon: 900 56 225

Ragnvald Nilsen, H

 

Fremskrittspartiet (FrP), 2 medlemmer

 

 

Anita Egeli
e-post: a.egeli@online.no
telefon: 977 52 027

 

Anita Egeli, FrP

 

 

Pål Morten Borgli
e-post: Pal.morten.borgli@sandnes.kommune.no
telefon: 918 11 055

 

Pål Morten Borgli, FrP

 

 

Kristelig Folkeparti (KrF), 2 medlemmer:

 

Solveig Ege Tengesdal
e-post: solveig.ege.tengesdal@rogfk.no
telefon: 907 22 027

Solveig Ege Tengesdal, KrF, fylkesordfører

 

 

Per Kåre Foss
e-post: per.kaare.foss@rogfk.no
telefon: 950 24 611

Per Kåre Foss, KrF

 

Senterpartiet (Sp), 1 medlem:

 

 

Arne Bergsvåg
e-post: Arne.bergsvag@rogfk.no
telefon: 911 81 096

Arne Bergsvåg, Sp

 

Venstre (V), 1 medlem:

 

 

Anja Berggård Endresen
e-post: anja.berggaard.endresen@rogfk.no
telefon: 414 78 453

Anja Berggård Endresen, V
 
Uavhengig, 1 medlem:

 

 

Torfinn Ingeborgrud
e-post: torfinn.ingeborgrud@uis.no
telefon: 908 32 707

Torfinn Ingeborgrud, MDG

 

Fylkesutvalget samles 12 ganger i året.

Kontaktperson