Administrasjonsutvalget

Administrasjonsutvalget er fylkeskommunens hovedutvalg i personal- og organisasjonssaker.

Utvalget er partsammensatt etter §25 i kommuneloven. Fylkestinget velger 5 medlemmer, og 2 medlemmer utpekes av de ansattes representanter.

De folkevalgte medlemmene av administrasjonsutvalget utgjør fylkeskommunens lønnsutvalg som har lønnsfastsettende myndighet.

Folkevalgte medlemmer:

Arbeiderpartiet

  1. Siv Len Strandskog (Ap)  

Høyre

  1. Janne Johnsen (H)                       

Fremskrittspartiet

    1. Pål Morten Borgli (FrP) 

Kristelig Folkeparti

  1. Jan Gunnar Mattingsdal (KrF)

Senterpartiet   

  1. Sofie Margrethe Selvikvåg (Sp)

Ansattes representanter:

Fagforbundet
Torhild Østhus
Torhild.Osthus@rogfk.no
Telefon: 918 56 565
vara:
Signe Sirevaag Thorsen
signe.sirevaag.thorsen@rogfk.no

Utdaningsforbundet
Bjørn Gulbrandsen
Bjorn.gulbrandsen@utdanningsforbundet.no
Telefon: 481 42 076
vara:
Bjørn Brown
bjorn.brown@udf.no

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson