Eldrerådet

Rogaland fylkeskommunes eldreråd er et lovfestet utvalg som skal fungere som et rådgivende organ for fylkeskommunen.

Eldrerådet er ikke en interessegruppe for en spesiell gruppe mennesker, men skal ivareta alle eldres rettigheter og plikter i samfunnet og medvirke til et godt samfunn for mennesker i alle aldre.

Eldrerådet skal ivareta samfunnets ansvar for de svakeste eldre og samtidig vise at eldre er en ressurs.

Eldrerådet skal gi sitt syn på saker som kan ha innflytelse på den eldre befolknings livskvalitet. Rådet skal også være igangsetter og pådriver for å få fremmet saker som kan bedre den eldre befolknings levekår.

Folkevalgte medlemmer:                             

  1. Kjell Sund (Ap)                                           
  2. Gunn-Marit Lygre (KrF)                             
  3. Karen Margrethe Mjelde (Frp)

Medlemmer fra foreningene: 

  1. Sven Hove, Lund, NPF                                                        
  2. Astrid Rørvig, Suldal, NPF                           
  3. Oddrun Strand Rangnes, Stavanger, NPF  
  4. Gunnstein Emmerhoff, Sandnes, LOP        

Leder og nestleder skal være blant pensjonistene og velges av rådet selv.

 

Leder

Sven Hove (NPF)
telefon: 412 54 629
e-post: Oli-hov@online.no 

Del denne artikkelen på:

Velkommen på konferansen for kommunale eldreråd 2017

Les mer >

Her finner du informasjon fra Konferanse for kommunale eldreråd, 2.11.2016

Les mer >
Kontaktperson