Fylkesrådet for funksjonshemmede

Fylkesrådet for funksjonshemmede i Rogaland er et rådgivende organ for Rogaland fylkeskommune i saker som angår likestilling og tilrettelegging for funksjonshemmede.

Rådet skal bistå fylkeskommunen i saker hvor det er særlig påkrevet med kunnskap om funksjonshemmedes spesielle behov. Rådet skal bistå i tiltak for funksjonshemmede som en spesiell målgruppe, allmenne tiltak og tjenester som berører funksjonshemmede.

Folkevalgte representanter:

Gustav Løge Fosse (KrF)                  

Inghild Vanglo (Ap)                            

Lisbeth von Erpecom Vikse (H)        

Representanter fra de funksjonshemmede organisasjoner

FFO

Torunn Haga, Norsk Revm.forbund      

Atle Lunde, Norges Blindeforbund         

Guri Tysse, Mental Helse                      

Gerje Idsø, LHL

 

NHF / SAFO

Rolf Østbø                                                                      

Torbjørn Berge                                                        

 

Leder:           

Inghild Vanglo (Ap)
telefon: 474 52 073
e-post: Inghild.vanglo@gmail.com

Del denne artikkelen på:
Landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemmede 2017

31.10 - 1.11 var det Landskonferanse for fylkesråd for funksjonshemmede 2017 i Stavanger.

Les mer >
Kontaktperson