Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget arbeider med trafikksikkerhetsspørsmål fylkeskommunen har ansvar for.

Utvalget tar initiativ til, fremmer, utvikler og samordner trafikksikkerhetsarbeidet på fylkesplanet. 

Utvalget samarbeider tett med Statens vegvesen og Trygg Trafikk. Utvalget består av 5 folkevalgte og konsultative medlemmer fra Statens vegvesen, Politiet og Trygg Trafikk. Sekretariatet er lagt til
Samferdselsavdelingen, i tillegg til at Trygg Trafikk også er med i sekretariatet.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget er delaktig i eller støtter tiltak i tråd med handlingsplanen.  Trafikksikker kommune er et av hovedsatsningsområdene for perioden, videre blir innsats mot utsatte
grupper prioritert, samt oppfølgning av sykkel- og gåstrategi.   

Medlemmer 2019-2023:

  1. Aase Simonsen (H)                            
  2. Jarle Bø (Sp)                                                    
  3. Jonas Andersen Sayed (KrF) 
  4. Alexandra Eva Lind (FNB)      
  5. Yvonne Ekrene Lien (MDG)                                         

Leder: Jonas Andersen Sayed (KrF)

Nestleder: Alexandra Eva Lind (FNB)

Del denne artikkelen på: