Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget arbeider med trafikksikkerhetsspørsmål fylkeskommunen har ansvar for.

Utvalget tar initiativ til, fremmer, utvikler og samordner trafikksikkerhetsarbeidet på fylkesplanet. FTU har utarbeidet Handlingsplan for trafikksikkerhet i Rogaland 2014 - 2017,  som bygger på nasjonale føringer i Nasjonal Handlingsplan for trafikksikkerhet 2014 - 2017. 

Utvalget samarbeider tett med Statens Vegvesen og trygg Trafikk. Utvalget består av 5 folkevalgte og konsultative medlemmer fra Statens vegvesen, Politiet og Trygg Trafikk. Sekretariatet er lagt til
Samferdselsavdelingen, i tillegg til at Trygg Trafikk også er med i sekretariatet.

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget er delaktig i eller støtter tiltak i tråd med handlingsplanen.  Trafikksikker kommune er et av hovedsatsningsområdene for perioden, videre blir innsats mot utsatte
grupper prioritert, samt oppfølgning av sykkel- og gåstrategi.  Av andre kampanjer og informasjonstiltak kan nevnes:  "Barn på skoleveg", "Trafikkofrenes dag", "Ikke tøft å være død" og "Ung på hjul".

Utvalget står også bak Trafikksikkerhetshallen sammen med Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og med støtte fra Statens vegvesen.

Medlemmer:

  1. Gustav Løge Fosse (KrF)                                    
  2. Unni Fuglestad (V)                                               
  3. Leif Christian Andersen (Sp)                                         
  4. Ragnvald Nilsen (H)                        
  5. Mats Danielsen (FrP)                                             

Leder:            Gustav Løge Fosse (KrF)

Nestleder:     Ragnvald Nilsen (H)           

Del denne artikkelen på: