Opplæringsutvalget

Opplæringsutvalget skal behandle saker innen følgende områder:

  • Utdanning og kompetanse
  • Samarbeid nasjonalt og internasjonalt når dette gjelder komiteens virkeområde

Opplæringsutvalget består i perioden 2015 - 2019 av følgende medlemmer:

Leder:            Jarle Nilsen (Ap)
Nestleder:     Tove Frantzen (V)

 

Arbeiderpartiet, 4 medlemmer

Jarle Nilsen, Ap

Jarle Nilsen, leder
e-post: jarle.nilsen@haugnett.no
telefon: 920 45 922

Lin Veronica Jacobsen

Lin Veronica Jacobsen
e-post: lsellevoll@hotmail.com
telefon: 402 03 074                        

Henrik Heimly Steinnes, Ap

Henrik Heimly Steinnes
e-post: henriksteinnes@gmail.com
telefon: 959 60 821 

Astri Furumo, Ap

Astri Furumo
e-post: astri.furumo@getmail.no
telefon: 971 79 138

 

Høyre, 4 medlemmer

Bjørn Sæstad, H

Bjørn Sæstad
e-post: Bjorn.sastad@yahoo.no
telefon: 924 18 311                          

Aleksander Stokkebø, H

Aleksander Stokkebø (permisjon)
e-post: aleksstokke@gmail.com
telefon: 957 47 143         

Aase Simonsen, H

Aase Simonsen (permisjon)
e-post: aase.simonsen@haugnett.no
telefon: 415 64 831

May Høie Håland

May Høie Håland
e-post: may.hoie@hotmail.com
telefon: 950 26 627

Kenneth Austrått 2017

Kenneth Austrått (for Aleksander Stokkebø)
e-post: kennethaus@gmail.com
telefon: 400 48 445

Staale Grude Haaland

Staale Grude Haaland
e-post: staale.grude.haaland@willis.com
telefon: 905 65 275

Fremskrittspartiet, 3 medlemmer

Anita Egeli, FrP

Anita Egeli
e-post: a.egeli@online.no
telefon: 977 52 027                                       

Atle Simonsen, FrP

Atle Simonsen (permisjon)

Torunn Austdal Rasmussen (for Atle Simonsen)
e-post: torunn.austdal@gmail.com
telefon: 913 98 282

 

Kristelig Folkeparti, 2 medlemmer

Jan Gunnar Mattingsdal, KrF

Jan Gunnar Mattingsdal
e-post: mattingsdal@gmail.com
telefon: 992 29 772

Håkon Faarlund Hetland, KrF

Håkon Faarlund Hetland
e-post: haakon.faarlund.hetland@gmail.com
telefon: 454 52 221

 

Senterpartiet, 1 medlem

Sofie Margrethe Selvikvåg, Sp

Sofie Margrethe Selvikvåg
e-post: sofieselvikvaag@hotmail.com
telefon: 958 65 091

 

Venstre, 1 medlem

Tove Frantzen
e-post: tove.frantzen@venstre.no
telefon:  957 98 572   

 

Sosialistisk Venstreparti, 1 medlem

Vidar Samland
e-post: vi-saml@online.no
telefon: 970 14 378

               

Se mer informasjon under fylkestinget.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson