Regional- og kulturutvalget

Regional- og kulturutvalget behandler saker innen følgende områder:

  • Fylkesdelplaner
  • Energi
  • Miljøvern
  • Regionale utviklingsfond
  • Samarbeid nasjonalt og internasjonalt
  • Kultur
  • Næringsutvikling
  • Idrett

Regional- og kulturutvalget består i perioden 2015 - 2019 av følgende medlemmer:

Leder:              Anja Berggård Endresen (V)
Nestleder:       Elin Schanche (H)

Arbeiderpartiet (Ap), 3 medlemmer

Annelin Tangen, Ap

Annelin Tangen
e-post: annelin.tangen@sandnespolitiker.no
telefon: 915 35 504

Frode Fjeldsbø, Ap

Frode Fjeldsbø 
e-post: frode.fjeldsbo@gjesdal.kommune.no
telefon: 980 18 908

Therese Anita Holmen, Ap

Therese Anita Holmen
e-post: taniholm@online.no
telefon: 901 62 874

Høyre (H), 5 medlemmer
Elin Schanche, H

Elin Schanche, nestleder
e-post: elin.schanche@rogfk.no
telefon: 952 11 694

Peter André Schwarz, H

Peter André Schwarz
e-post: Peter.schwarz@mac.com
telefon: 404 54 082

Lisbeth von Erpecom Vikse, H

Lisbeth Vikse
e-post: Lisbeth.v.e.vikse@lyse.net
telefon: 909 111 23

John Peter Hernes, H

John Peter Hernes
e-post: johnpeterhernes@me.com
telefon: 901 72 337

Kari Raustein, FrP

Kari Raustein
e-post: Kari.raustein@lyse.net
telefon: 930 69 329         

Fremskrittspartiet (FrP), 1 medlem 
Roar Johannessen, FrP

Roar Johannessen
e-post: Roar.johannessen@klepp.kommune.no
telefon: 404 28 292

Kristelig Folkeparti (KrF), 1 medlem 
Gunn-Marit Lygre, KrF

Gunn-Marit Lygre 
e-post: gmylygre@online.no
telefon: 951 46 903

Senterpartiet (Sp), 1 medlem
Torkel Myklebust, Sp

Torkel Myklebust
e-post: torkel.myklebust@ryvet.no
telefon: 414 47 800

Venstre (V), 2 medlemmer 
Anja Berggård Endresen, V

Anja Berggård Endresen, leder
e-post: anja.berggaard.endresen@rogfk.no
telefon: 414 78 453

Svein M. Abrahamsen

Svein Abrahamsen
e-post: Svein.abrahamsen@hsh.no
telefon: 971 29 498

Sosialistisk Venstreparti (SV), 1 medlem
Marianne Sol Levinsen, MDG

Marianne Sol Levinsen
e-post: mariannesol1@hotmail.com
telefon: 416 63 315                         

Uavhengig representant
Bjørn Ove Hersdal, Ap

Bjørn Ove Hersdal
e-post: Bjorn.ove.hersdal@lyse.net
telefon: 945 22 525

                        

Se mer informasjon under fylkestinget.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson