Samferdselsutvalget

Samferdselsutvalget behandler saker innen følgende områder:

  • Veg og samferdsel
  • Kollektivtrafikk
  • Samarbeid nasjonalt og internasjonalt når dette gjelder komiteens virkeområde

Samferdselsutvalget består i perioden 2015 - 2019 av følgende medlemmer:

Leder:           Arne Bergsvåg (Sp)
Nestleder:      Andreas Bjelland Eriksen (Ap)

Arbeiderpartiet, 3 medlemmer
Andreas Bjelland Eriksen, Ap

Andreas Bjelland Eriksen, nestleder
e-post: bjelland.eriksen@gmail.com
telefon: 901 84 521

Inghild Vanglo, Ap

Inghild Vanglo
e-post: Inghild.vanglo@gmail.com
telefon: 474 52 073 

Lin-Veronica Jacobsen
e-post: lsellevoll@hotmail.com
telefon: 402 03 074

Høyre, 5 medlemmer
Janne Johnsen, H

Janne Johnsen
e-post: janne.johnsen@rogfk.no
telefon: 480 82 646

Harald A. Stakkestad, H

Harald Stakkestad
e-post: harald.stakkestad@gmail.com
telefon: 916 95 325

Ragnvald Nilsen, H

Ragnvald Nilsen
e-post: ragnvald.nilsen@lyse.net
telefon: 900 56 225

Leif Erik Egaas, H

Leif Erik Egaas
e-post: leegaas@online.no
telefon: 901 25 117

Nina Ve Sæbø, FrP

Nina Ve Sæbø
e-post: kasaeboe@online.no
telefon: 402 14 142

Fremskrittspartiet, 1 medlem
Mats Danielsen

Mats Danielsen
e-post: danielsen@fpu.no
telefon: 959 15 298

Kristelig Folkeparti, 2 medlemmer
Per Kåre Foss, KrF

Per Kåre Foss
e-post: per.kaare.foss@rogfk.no
telefon: 950 24 611

Svanhild Løge Skålheim
e-post: svanhild.skaalheim@suldal.kommune.no 
telefon: 404 18 954

 

Senterpartiet, 2 medlemmer
Arne Bergsvåg, Sp

Arne Bergsvåg, leder
e-post: Arne.bergsvag@rogfk.no
telefon: 911 81 096

Leif Christian Andersen, Sp, vara

Leif Christian Andersen
e-post: spleifchr@gmail.com
telefon: 906 52 532

Venstre, 1 medlem
Kjartan Alexander Lunde, V, vara

Kjartan Alexander Lunde
e-post: kjartan.lunde@venstre.no 
telefon: 95709534

Sosialistisk Venstreparti, 1 medlem
Heidi Bjerga, SV

Heidi Bjerga 
e-post: heidi.bjerga@rogfk.no
telefon: 958 34 707                       

Se mer informasjon under fylkestinget.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson