Uten navn

Ungdommens fylkesting

Nå har Rogalands-ungdommen sitt eget fylkesting!
Ungdommens fylkesting (UFT) er et rådgivende organ til Rogaland fylkeskommune, og skal gi ungdom reell mulighet til å påvirke i saker som gjelder vår egen hverdag. Hvert år skal UFT velge ungdommens fylkesutvalg (UFU). UFU er et utvalg på ni engasjerte medlemmer, som i stor grad sørger for UFTs daglige virke.

Noe av det som gjør at vi har reell innflytelse, er at ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg er en naturlig del av sakenes gang, og at vi aktivt beehandler saker som skal sendes videre til politisk behandling i fylkesutvalg og fylkesting. Når vi i UFT i tillegg kan ta opp saker på eget initiativ er det alltid noe nytt, engasjerende og dagsaktuelt stoff å diskutere. Hvert høstmøte (første gang på det konstituerende møtet 3.-4. februar 2018) utarbeides et handlingsprogram, som er grunnlaget for UFTs politiske virksomhet. Her ligger politikk som ungdommen i fylket ønsker å gjennomføre, og som ungdommens fylkesutvalg aktivt skal jobbe for å få til.

27745084_10213900018427904_1095570586_o - velg denne

Representantene i ungdommens fylkesting

I ungdommens fylkesting skal det være én representant og to vararepresentanter fra hver kommune i Rogaland, fra Sokndal i sør til Sauda. Disse representantene er valgt inn for å representere ungdom i sin kommune, og derfor er det i første rekke lokalt ungdomsråd, ungdommens kommunestyre, ungt bystyre, ungdomspanel og lignende som sender representanter for kommunen, selv om representantene ikke på noen måte trenger å være med i disse. Har du lyst til å sitte i ungdommens fylkesting, er du velkommen til å sende e-post til oss, eller ta direkte kontakt med ditt lokale ungdomsråd eller lignende, så kan du være en av de heldige som får være én av Rogalands-ungdommens representanter!

Reglement

 Vedtatt reglement finner du her

Kontaktinformasjon

Har du en sak du ønsker at ungdommens fylkesting skal diskutere, har du lyst til å bli representant for din kommune, eller noe helt annet? Vi blir glade for alt engasjement utenfra. Send en e-post til leder Sander Olsen på sander.olsen@rogfk.no!

Mentorer (oppnevnt av Rogaland fylkesting):
Julia Wong, tlf. 96814789, mail: juliawong@hotmail.no
Aleksander Stokkebø, tlf. 95747143, mail: aleksander.stokkebo@gmail.com

Utvalgssekretariatet
Saksbehandler Chalotte Rosenberg Davidsen, tlf. 51516781, mail: chalotte.rosenberg.davidsen@rogfk.no (permisjon)
Saksbehandler Unni P. Salte, tlf. 51516781, mail: unni.priscilla.salte@rogfk.no
Saksbehandler Vera-Britt Sommer, tlf. 51516602, mail: mailto:vera.britt.sommer@rogfk.no
Fagleder Ragnhild Holte, tlf. 51516607 / 41552962, mail: ragnhild.holte@rogfk.no

Fylkestinget vedtok at det fra 2018 skal opprettes et ungdommens fylkesting og ungdommens fylkesutvalg i Rogaland; jf.  ft-sak 130/16 og  ft-sak 69/17

Neste møte i ungdommens fylkesting (UFT) skal være på fredag, 25. januar kl. 10.00-15.00.

Meld deg på her!

Les mer >
Kontaktperson