Ungdommens fylkesutvalg

Ungdommens fylkesutvalg (UFU) består av ungdommens fylkesordfører, ungdommens fylkesvaraordfører,  fem andre engasjerte medlemmer og tre vara. UFU som forbereder møtene i ungdommens fylkesting, kommer med uttalelser og representerer ungdommens fylkesting utad og inn mot fylkeskommunen.

Ungdommens fylkesutvalg

Ungdommens fylkesutvalg

Ungdommens fylkesutvalg består i dag av følgende medlemmer:

Ungdommens fylkesordfører
Sander Olsen, Sandnes/Jæren
sander.olsen@rogfk.no

Ungdommens fylkesvaraordfører
Christiane Bowitz, Eigersund/Dalane
bowitzchristiane@gmail.com

Medlemmer
Markus Botn, Utsira/Haugalandet
Ida Bø Norland, Strand/Ryfylke
Håvard Sømme, Gjesdal/Jæren
Solveig Vik, Haugesund/Haugalandet
Sindre Havn, Finnøy/Ryfylke
Tomine Elise Edland Solli, Sokndal/Dalane
Elise Kvilhaug, Stavanger/Jæren 

Varamedlemmer
1. Jan Olav Isaksen Pettersen
2. Jesper Håland 
3. Mathilde Dalaker 

Ungdommens fylkesutvalg behandler saker, kommer med uttalelser, jobber aktivt med fylkeskommunen for å løfte ungdommen (se handlingsprogrammet), og sørger for UFTs daglige virke og engasjement. Ungdommens fylkesutvalg møtes seks ganger i året.

Del denne artikkelen på: