Valg banner

Valg

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 fastsatt til mandag 11. september 2017.

Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det i kommunen også skal avholdes valg søndag 10. september 2017.

Vil du vite mer?

Mer informasjon om valg finner du her:  valg.no 

Valgmedarbeidere i Rogaland fylkeskommune:
Vera-Britt Sommer, tlf. 51 51 66 02
Chalotte Rosenberg Davidsen, tlf. 51 51 67 81
Ragnhild Holte (sekretær fylkesvalgstyret), tlf. 51 51 66 07
Frode Haavik (IKT), tlf. 51 51 66 58

Fylkesvalgstyret:
Fylkesvalgstyret har ansvar for fylkestingsvalg og stortingsvalg etter valgloven (åpner ny side), og godkjenner partiers / gruppers forslag til valglister. Fylkesvalgstyret sørger for trykking av stemmesedler til fylkestingsvalg og stortingsvalg, og distribuerer disse til kommuner og partier / grupper som stiller liste ved valget. Fylkesvalgstyret kontrollerer gjennomføringen av fylkestingsvalg og stortingsvalg i kommunene, og foretar endelig valgoppgjør ved fylkestingsvalg. Fylkesvalgstyret fordeler distriktsmandatene ved stortingsvalg.

Postadresse:
Rogaland fylkeskommune v/ fylkesvalgstyret,
Postboks 130,
4001 Stavanger

Valgprotokollen for fylkesvalgstyret ble godkjent i fylkesvalgstyrets møte 19.09.2017.

Les mer >

Fylkesvalgstyret har i sitt møte 16.05. godkjent disse listeforslagene i Rogaland fylke ved stortingsvalget 2017:

Les mer >

Informasjon om innlevering av listeforslag for partier og andre som stiller lister.

Les mer >