Innlevering av listeforslag til fylkestingsvalget 2019

Informasjon om innlevering av listeforslag for partier og andre som stiller lister.

Frist for innlevering av listeforslag

Frist for innlevering av listeforslag er mandag 1. april kl. 12.

Antall kandidatnavn på listeforslaget (valgloven § 6-2):

(2) Ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget eller kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn. 

Det vil si at listeforslag til fylkestingsvalget i Rogaland skal inneholde mellom 7 og 53 navn (47+6).

Skjema

Skjema og vedlegg (§6-3) for innlevering av listeforslag: 

Sammen med listeforslaget skal også vedlegg til listeforslag innleveres (jf. valgloven § 6-4):

Mer informasjon

Mer informasjon om innlevering av listeforslag på valgdirektoratet sine nettsider:

www.valg.no  

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson