Marianne Chesak, Ap, blir ny fylkesordfører

Det nye politiske flertallet

Fra v. Kjartan Alexander Lunde (V), Alexander Rügert-Raustein (MDG), Arne Bergsvåg (Sp). Framme fra v. Solveig Ege Tengesdal (KrF), og Marianne Chesak (Ap.)

Marianne Chesak fra Arbeiderpartiet blir ny fylkesordfører og Arne Bergsvåg fra Senterpartiet blir ny fylkesvaraordfører. Dette skjer med bakgrunn i at de fem partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig folkeparti, Miljøpartiet de grønne og Venstre er blitt enige om å samarbeide om å styre Rogaland de kommende fire årene.

- I fire år har KrF, Sp, V og Ap jobbet sammen i posisjon. Det er en grunn til at vi fant sammen for fire år siden. Og det er en grunn til at vi alle ønsket å fortsette med det samme laget denne perioden, sier påtroppende fylkesordfører Marianne Chesak fra Arbeiderpartiet.

Disse fire partiene var samstemte om å invitere med MDG allerede valgkvelden. 

- Selv om vi kommer fra fem ulike partier, deler vi grunnleggende verdier og tanker om hvilket Rogaland vi ønsker oss. Det handler om en satsing på skole, samferdsel og økt fremkommelighet, og en grønnere satsing, sier Chesak.

Samarbeidspartiene ønsker seg en åpen og nyskapende fylkeskommune. Som skaper verdier, sikrer arbeidsplasser og legger til rette for grønn utvikling i hele fylket.

 Arne Bergsvåg, Sp, gleder seg til å bli fylkesvaraordfører.

- Vi er svært fornøyde med gjennomslag for viktige satsingsområder på videregående opplæring som vi har jobbet for lenge. En mer praktisk videregående skole, og at vi skal gi lærerne mer tillit og tid til elevene. Dette mener vi vil øke elevenes motivasjon og læring, samtidig som det skaper attraktive ungdommer for næringslivet i Rogaland. sier Arne Bergsvåg

Les den politiske plattformen Ap, SP, KrF, Mdg og V har vedtatt å samarbeide om.

-  Ap, KrF, Sp, V og MDG står sammen om å strekke seg litt lenger enn det som er vanlig for å skape et fylke som ikke bare har god økonomisk styring, men som også er bærekraftig. Det er selvfølgelig ikke tilfeldig at den ferske plattformen vår er tuftet på FNs bærekraftsmål, sier Chesak (Ap)

Fordeling av lederverv

Samarbeidspartiene er blitt enige om denne fordelingen av posisjoner:

 • Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap)
 • Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp)
 • Leder av regional- og kulturutvalget, Ap.
 • Leder av opplæringsutvalget, Solveig Ege Tengesdal (KrF)
 • Leder av samferdselsutvalget, Alexander Rügert-Raustein (MDG)
 • Venstre tiltrer som medlem i fylkesutvalget, regional- og kulturutvalget og samferdselsutvalget.

Avtroppende fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal, KrF, blir ny leder av opplæringsutvalget og ser fram til å ta fatt på nye oppgaver.

- KrF er opptatt av Rogaland som ungdomsfylket. Ungdommen skal være trygge på at ungdomskortet fremdeles skal være rimelig. Vi vil utvide det nedover i alder og arbeide for at det også skal gjelde på regiontog og regionbusser. Vi er videre glade for at plattformen slår fast at det er nulltoleranse mot mobbing på skolene våre, at mobbeombudet skal styrkes og at det skal bli en tettere dialog mellom de offentlige og de videregående friskolene. At vi også har fått til en satsing på ungdommens psykiske helse har også vært viktig for KrF, sier Solveig Ege Tengesdal,

Slik blir partiene representert i fylkesutvalget

 1. Marianne Chesak (Ap)
 2. Ap
 3. Ap
 4. Arne Bergsvåg (Sp)
 5. Sp
 6. Solveig Ege Tengesdal (KrF)
 7. Alexander Rügert-Raustein (MDG)
 8. Kjartan Alexander Lunde (V)

Fylkesutvalget består av 15 representanter. De resterende representantene velges av mindretallet.

Ny fylkesordfører og fylkesvaraordfører velges formelt av fylkestinget 22. oktober når fylkestinget for 2019-2023 konstitueres.

Kontakt:

Marianne Chesak, 905 69 001
Arne Bergsvåg, 911 81 096
Solveig Ege Tengesdal, 907 22 027
Alexander Rügert-Raustein, 480 43 535
Kjartan Alexander Lunde, 957 09 534

Del denne artikkelen på:
fylkestinget som avgir stemme

Valgresultatet er nå klart. Ny fylkesordfører og fylkesvaraordfører velges formelt av fylkestinget 22. oktober.

Les mer >