Tilskudd til fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv

Det er gjort endringer i statsbudsjettet som gjelder denne tilskuddsordningen. Endringen gjelder fra 1.1.2015.

Fylkeskommunen har fått informasjon om at denne tilskuddsordningen ikke vil bli videreført. Helsedirektoratet opplyser at Kap. 713 post 73, hvor tilskuddsmidlene er bevilget fra utgår. Midlene, 20,9 millioner kroner, overføres fra Helsedirektoratet til Klima- og Miljødepartementet og øremerkes friluftsliv og folkehelse.

Kontaktperson:

Helga Idsøe Kloster, tlf. 51 51 66 25

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson