Tilskudd til regionale idrettsanlegg

Rogaland fylkeskommune skal tilrettelegge for at barn, unge og voksne skal kunne utøve egenaktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. Som et ledd i dette arbeidet, ønsker vi å etablere flere og bedre regionale idrettsanlegg for idrett og fysisk aktivitet gjennom å ta i bruk strategier som styrker kvalitet, mangfold og funksjonalitet i utviklingen av fylkets anlegg.

Søknadsfrist: 1. mai

Hvem kan søke?

Kommuner, aksjeselskap m.fl.

Hva kan det søkes om støtte til?

Et regionalt idrettsanlegg defineres som et større kostnadskrevende anlegg der to eller flere kommuner inngår en skriftlig avtale om eierskap, investering og drift. Fylkeskommunen er den regionale myndighet som vurderer hvilke idrettsanlegg som tilfredsstiller kravene som stilles til regionale idrettsanlegg.

For anlegg som er tildelt regional status, kan det søkes om fylkeskommunalt investeringstilskudd som vil bli vurdert i hvert enkelt tilfelle, med et maksimalt tilskuddsbeløp på 10 mill. kroner.

Krav til søknaden

Søknad om regional status og investeringstilskudd, med aktuelle vedlegg, leveres på fylkeskommunens søknadsskjema.

Med utgangspunkt i ovennevnte krav, og i henhold til bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, vurderes søknader etter samme prinsipp som ved vurdering av spillemiddelsøknader etter ordinær ordning. Det er derfor et krav at anlegget er teknisk godkjent og at vedtekter for eierskap og drift er vedtatt av Kulturdepartementet før søknad sendes til Rogaland fylkeskommune.

For mer informasjon om søknad om regional status og investeringstilskudd til idrettsanlegg, vises det til fylkeskommunens retningslinjer, og bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet.

Vedlegg:

 Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V – 0732) (åpner nytt vindu)

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson