Turskiltprosjektet - det skal merkes i hele landet!

Turskiltprosjektet

Turskiltprosjektet blir ikke videreført. Det er derfor ikke lengere mulig å søke tilskudd til skilting gjennom denne ordningen. Vi oppfordrer imidlertid de som ønsker å skilte friluftslivsområder til å søke på fylkeskommunens andre tilskuddsordninger for friluftsliv.

Regionale utviklingsmidler

Fylkestilskudd til friluftslivsformål 

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson