Turskiltprosjektet - det skal merkes i hele landet!

Turskiltprosjektet

Turskiltprosjektet er et nasjonalt skilt- og merkeprosjekt i samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen, fylkeskommunene og DNT, der det gis økonomisk støtte til merking og skilting av turløyper i tråd med Merkehåndboka ( www.merkehandboka.no).

Forbehold

Prosjektet gjennomføres med forbehold om politisk godkjenning i Regional og Kulturutvalget i Rogaland fylkeskommune den. 23. mars 2017. 

Søknad:

Søknad sendes gjennom miljødirektoratets  Elektronisk Søknadssenter.

Søknadsfrist:

15. februar 2017

Hvem kan søke prosjektmidler?

  • Frivillige organisasjoner og foreninger (idrettslag, speiderforeninger, grendelag, velforeninger, turlag osv) registrert med organisasjonsnummer i det offentlige frivillighetsregisteret.
  • Interkommunale friluftsråd.
  • Kommuner, reiselivsorganisasjoner, hytteforeninger og andre interessenter kan søke sammen med en frivillig organisasjon (kategori 1) eller et interkommunalt friluftsråd(kategori 2).

Hva kan støttes?

Prosjektmidlene skal gå til merking og skilting av turløyper i tråd med Merkehåndboka. Standarden bygger på en mal for skilting og merking samt et verktøy for gradering som tar hensyn til vanskelighetsgrad. Løypene graderes grønt (lettest), blått, rødt og svart (vanskeligst). 

Støtten går kun til innkjøp og produksjon av skilt, merking og infotavler (inkl. innfestings-materiell / annet festemateriell) samt til informasjon knyttet til tavlene. Det kan gis støtte til skilting og merking av alle typer løyper og stier som omtales i Merkehåndboka. Det gis ikke støtte til prosjektering, infomateriell ikke knyttet til tavlene, utbedring av selve turløypa eller til markedsføring.
 
Nasjonale kriterier

I forbindelse med prosjektet er det utarbeidet et sett med nasjonale kriterier for økonomisk støtte.

 Last ned nasjonale kriterier for skiltprosjektet (.pdf)

Tilleggs kriterier for Rogaland

Det er krav om 50% egeninnsats i prosjektet (i form av dugnad og/eller egne midler)

Kontaktpersoner

Det nasjonale prosjektet ledes av en prosjektleder og en  styringsgruppe.

Spørsmål vedrørende retningslinjer og krav til søknader mm kan rettes til:

Rogaland fylkeskommune
Thorsten Gøtterup
 thorsten.gotterup@rogfk.no / 51 51 65 09

Nasjonal koordinator
Bjørn Egil Hansen
 bjorn.egil.hansen@turistforeningen.no / 901 35 886

Praktiske spørsmål relatert til Merkehåndboka (www.merkehandboka.no) rettes til:
Anne Mari Aamelfot Hjelle
 amh@turistforeningen.no/ 913 19 305 

Spørsmål om GPS-logging og publisering av turruter som omfattes av skilt- og merketiltak kan rettes til:
Anders Sten Nessem
 anders.sten.nessem@turistforeningen.no / 906 96 818

Informasjon vedrørende det nasjonale prosjekt finner du på  www.turskiltprosjektet.no

Del denne artikkelen på:
Vedlegg
Kontaktperson