Den kulturelle spaserstokken i Rogaland

Søknadsfrist: 15.desember

Dersom søknad/rapporteringsfristen faller på en helge- eller helligdag, vil fristen være første påfølgende virkedag.

Elektronisk søknadsskjema legges ut på nettsiden ca. 1 måned før søknadsfrist.

Lenke til Søknadsskjema

Rapporteringsfrist: 1.februar

Lenke til Rapportskjema

Formål
Målet for Den kulturelle spaserstokken i Rogaland er å medvirke til at eldre i Rogaland skal få et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. 

Den kulturelle spaserstokken i Rogaland skal videre bidra til økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt med mangfoldige sjanger og uttrykk. 

Fullstendige retningslinjer

Hvem kan søke
Kommuner i Rogaland

Hva kan det gis tilskudd til
Det kan gis tilskudd til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet som er rettet mot eldre. Målgruppen for kulturtilbudet er eldre over 70 år, som av en eller annen grunn ikke får nytte det generelle kulturtilbudet.

 

 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson