Den kulturelle spaserstokken i Rogaland

Søknadsfrist - 15.desember

Elektronisk søknadsskjema legges ut på nettsiden ca. 1 måned før søknadsfrist.

Formål
Målet for Den kulturelle spaserstokken i Rogaland er å medvirke til at eldre i Rogaland skal få et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet. 

Den kulturelle spaserstokken i Rogaland skal videre bidra til økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det kan utvikles gode kunst- og kulturprosjekt for eldre lokalt med mangfoldige sjanger og uttrykk. 

Fullstendige retningslinjer

Hvem kan søke
Kommuner i Rogaland

Hva kan det gis tilskudd til
Det kan gis tilskudd til profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet som er rettet mot eldre. Målgruppen for kulturtilbudet er eldre over 70 år, som av en eller annen grunn ikke får nytte det generelle kulturtilbudet.

 

Rapporteringsfrist: 1.februar.

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson