Tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom er avviklet

På bakgrunn av lav interesse og ubrukte midler innenfor prøveordningen, har Kulturdepartementet besluttet å ikke videreføre ordningen med tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom i 2016.

 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson