Søknad, rapportering og utbetaling av midler

ÅRSHJUL Regionale utviklingsmidler

  • Søknadsfrist nye prosjekter 15. januar
  • Rapportering 1. halvår 15. april (gjelder for alle pågående prosjekter)
  • Rapportering 2. halvår 15. september (gjelder for alle pågående prosjekter)

Webportal

For de pågående RUP prosjektene gjelder rapporteringsfristene som står i årshjulet.

Regionalt utviklingsprogram (RUP) for kulturfeltet er avviklet fra og med 2015.

 

Del denne artikkelen på:
Kontaktperson